Pažeidusiems KET

Pradedantieji vairuotojai, pažeidę KET, ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą mokymą, mokymo įstaigoje privalo:
  • Ne trumpiau kaip 45 min. individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė ar baudžiamoji atsakomybė;

  • Baigti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;

  • Baigti ne trumpesnį kaip 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;

  • Su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone;

  • Išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Reikalingi dokumentai:
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

  • Įsiteisėjusi teismo nutartis (nuosprendis) arba policijos nutarimas, kurio pagrindu buvo taikyta administracinė ar baudžiamoji atsakomybė;

  • Vairuotojo pažymėjimas (pradedantiesiems vairuotojams, kuriems nebuvo atimta teisė vairuoti).

  • Galiojanti vairuotojo sveikatos medicininė pažyma.

blue car on the street during night time
blue car on the street during night time
Pradedantiesiems vairuotojams

Pradedantysis vairuotojas, neturintis dviejų metų stažo, pažeidęs KET reikalavimus, per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo dienos privalo baigti papildomą vairuotojų mokymą. Pradedantysis vairuotojas, per vienerių metų terminą nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, praras teisę vairuoti transporto priemones.

Vairuotojams

Jei teisė vairuoti atimta už vairavimą neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, vairuotojui reikia papildomai pasitikrinti sveikatą, gauti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą bei išklausyti papildomo vairuotojų mokymo kursus. Jei teisė vairuoti buvo atimta vieneriems metams ar ilgiau, vairuotojui teks perlaikyti teorijos bei praktinio vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“.